Skip to Content

De Week van de Lentekriebels – een leerzame week vol activiteiten

Ieder jaar in maart vindt de Week van de Lentekriebels plaats. Een week waarin op scholen aandacht wordt besteed aan seksuele vorming, weerbaarheid en relaties. Er zijn speciale lesprogramma’s die aansluiten bij de leeftijdsfasen van de leerlingen en er worden allerlei activiteiten georganiseerd. Het is heel belangrijk om kinderen goede voorlichting te geven, want daardoor zijn ze beter in staat om goede afwegingen te maken op latere leeftijd over wat ze wel en niet prettig vinden. Lees dus zeker meer over het thema van dit jaar, de activiteiten en het belang van seksuele vorming.

Waarom is de Week van de Lentekriebels belangrijk, activiteiten voor scholen en wat kunnen ouders doen? Seksuele opvoeding mediawijsheid
Bron: seksuelevorming.nl (Floor Godefroy)

Week van de Lentekriebels 2024

Het thema van de Week van de Lentekriebels 2024 is ‘Weerbaar online.’ Hoe kunnen kinderen veilig gebruik maken van internet en Social Media? Want helaas kan dit een onbegrensde wereld vormen waarin kinderen enorm kwetsbaar zijn. voor wat ze zien en wie ze online tegenkomen. In de bovenbouw leren kinderen bijvoorbeeld hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen het onbedoeld tegenkomen van naaktbeelden. En dit is in deze tijd natuurlijk ontzettend belangrijk omdat ze steeds meer tijd online zijn.

Helaas is er ook veel discussie en negativiteit, met name of het bespreken van seksualiteit niet juist aanzet tot seksueel gedrag op jongere leeftijd. Maar we willen met elkaar toch vooral dat kinderen gedegen informatie krijgen, middels door professionals ontwikkelde lessen? In plaats van alleen maar informatie via vele filmpjes die ze op Social Media tegenkomen, met het grote risico dat daar totaal ongeschikte beelden tussen zitten voor hun leeftijd. Daarvan leren kinderen niet wat passend en normaal is. Daarom is deze Week van de Lentekriebels zo waardevol. Goed onderbouwde lessen, op een integere manier gebracht met ruimte voor creatieve uitingen en eigen invulling door de scholen.

Waarom is de Week van de Lentekriebels belangrijk, activiteiten voor scholen en wat kunnen ouders doen? Seksuele opvoeding mediawijsheid

Waarom is gezonde seksuele vorming belangrijk?

Het is natuurlijk belangrijk om je te realiseren dat iedere leeftijdsfase een andere benadering nodig heeft wat betreft lichaamsbewustzijn en seksualiteit. Met jonge kinderen gaat het bijvoorbeeld vooral over hoe hun lichaam eruit ziet en de verschillen tussen jongens en meisjes. Met oudere kinderen gaat het meer over verliefdheid, je grenzen aangeven en de puberteit. Meer informatie over de verschillende ontwikkelingsfasen lees je ook in onze blog over seksuele opvoeding en vorming.

Wat zeggen de cijfers? Uit onderzoek blijkt dat jongeren die zijn voorgelicht gemiddeld later beginnen met seksuele handelingen en beter zijn voorbereid. Dit omdat zij kennis en vaardigheden hebben om zo een meer bewuste afweging te maken over wat ze fijn vinden en waar ze zich prettig bij voelen. Uit onderzoek in de bovenbouw blijkt bovendien dat leerlingen na de lessen relationele en seksuele vorming:

  • makkelijker met elkaar omgaan
  • elkaar aanspreken op gedrag en er minder gedoe is op school
  • meer weten over relaties, seksualiteit en seksueel misbruik
  • een positievere houding hebben ten opzichte van homoseksualiteit
  • zelfbewuster zijn in vergelijking met leerlingen die geen relationele en seksuele voorlichting hebben gekregen.

Bron: website seksuelevorming.nl

Een prachtig liedje van zangeres Meau laat heel sterk zien hoe kwetsbaar en beïnvloedbaar jongeren zijn. En waarom het belangrijk is om voorlichting te geven bijvoorbeeld over het delen van naaktfoto’s.

Welke activiteiten zijn er tijdens de Week van de Lentekriebels?

Het staat iedere school vrij om via een eigen manier invulling te geven aan de Week van de Lentekriebels. Er kunnen gedichten of tekeningen worden gemaakt, er kunnen toneellessen worden gegeven en de school wordt eventueel versierd. Voor elke groep is er een bepaald thema dat behandeld kan worden.

Voor scholen is er heel veel informatie en lesmateriaal beschikbaar om te gebruiken tijdens de Week van de Lentekriebels. In de Handleiding ‘Week van de Lentekriebels: Organisatie op school‘ staan tips om de week te organiseren. Er staat ook een voorbeeld lesprogramma in. Een kleine greep uit verschillende ideeën:

  • Laat alle kinderen een schilderij of collage maken over het thema vriendschap, verliefdheid of liefde en hang deze op door de school.
  • Richt in de centrale ruimte of op de gang een themahoek in. Sommige openbare bibliotheken zorgen in de Week van de Lentekriebels voor een boekenhoek/boekentafel. Of richt zelf een boekenhoek op school in.
  • Wijs leerlingen van groep 7 en 8 op de website van de Pubergids. Want soms is het fijn als leerlingen zelf informatie kunnen opzoeken op een betrouwbare website, als ze het bijvoorbeeld niet durven te vragen in de klas.

Kijk hier voor meer inspiratie voor scholen!

Sommige scholen kijken bijvoorbeeld een paar filmpjes van de Dokter Corrie Show. Hieronder een korte impressie

Wat kunnen ouders doen?

Ouderbetrokkenheid vormt een belangrijk onderdeel van de Week van de Lentekriebels. En dan gaat het met name om goede informatie over de inhoud van de lessen, zodat ouders weten waar het over gaat en het er thuis ook eens over kunnen hebben.

Bron: website seksuelevorming.nl

Op deze website staat meer informatie voor ouders over de Week van de Lentekriebels.

Tips voor ouders:

  • Bespreek het onderwerp ook thuis en verdiep je in de lesonderdelen. Het is belangrijk dat binnen een gezin ook openlijk kan worden gesproken over de informatie en dat kinderen zich vrij voelen om vragen te stellen. Als je er met elkaar over blijft praten, is de kans groot dat kinderen naar een ouder toe durven komen als ze iets naars zien of iets moeilijks meemaken.
  • Aan ouders ook de moeilijke, maar belangrijke taak, om heel alert te zijn op wat je kinderen online zien en doen. Kijk zo nu en dan mee en stel leeftijdslimieten in voor apps. Het kan enorm schadelijk zijn als jonge kinderen seksuele beelden zien die niet geschikt zijn. Voorkomen is beter dan genezen!
Waarom is de Week van de Lentekriebels belangrijk, activiteiten voor scholen en wat kunnen ouders doen? Seksuele opvoeding mediawijsheid
Afbeelding van Cottonbro via Pexels

Omgaan met maatschappelijke discussies

Wat een nare en verharde discussies vinden er plaats tussen voor- en tegenstanders van de Week van de Lentekriebels. Een discussie kan goed zijn, maar het is niet oké om te gaan roeptoeteren dat je het ergens niet mee eens bent zonder dat je je er echt in hebt verdiept. Luister naar de verhalen van professionals en bekijk de cijfers.

Het is overigens ook goed om te bedenken dat het lijkt alsof er heel veel extreme reacties zijn, maar dat het vaak om slechts enkele reacties gaat die door de media te veel worden uitgelicht. Zo lijkt het alsof het er velen zijn die zo denken, maar dit valt meestal wel mee. Er is altijd een hele grote middengroep die het allemaal prima vinden en zich er niet al te druk om maken!

Meer interessante blogs:

Interessante boeken:

Kijk bij het boekenthema seksueel grensoverschrijdend gedrag op StoerLeesVoer voor tips rondom dit onderwerp. Bijvoorbeeld over seksualiteit, grenzen aangeven, diversiteit, online veiligheid, pesten en weerbaarheid.

Footer1
Lianne
Delen is enorm lief

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.