Skip to Content

De spraakontwikkeling bij kinderen: een gids voor ouders

Communicatie is de sleutel tot het begrijpen van de wereld om ons heen en het verbinden met anderen. Voor dove kinderen is de reis naar communicatie uniek en divers. Voor kinderen die kunnen horen ziet de spraakontwikkeling er weer anders uit. Laten we ontdekken hoe dove kinderen, met behulp van gebarentaal en technologische hulpmiddelen zoals cochleaire implantaten, leren om te communiceren. De spraakontwikkeling bij kinderen is een boeiend proces dat in verschillende fases verloopt. Hier is een overzicht:

meisjes die praten
Foto door Ron Lach : via pexels

Spraakontwikkeling bij kinderen per maand/ jaar

1. Babbelende Baby’s (0-6 maanden)

In deze fase reageren baby’s op verschillende geluiden in hun omgeving en beginnen ze zelf met brabbelen. Hoewel hun klanken nog niet direct overeenkomen met bestaande woorden, zijn deze klanken een voorbereiding op toekomstige spraak. Een baby die bijvoorbeeld lacht als reactie op het geluid van een rammelaar, toont al vroege tekenen van auditieve respons.

2. Geleidelijk Goochelen met Geluiden (7-12 maanden)

Baby’s beginnen geluiden na te bootsen die ze om zich heen horen, zoals ‘mama’ en ‘papa’. Ze begrijpen eenvoudige instructies, zoals ‘kom hier’ of ‘zwaai hallo’. Het imiteren van geluiden, zoals het maken van een sissend geluid als reactie op het geluid van stromend water, illustreert deze fase.

3. Eerste Echte Woordjes (1-2 jaar)

Kinderen beginnen hun eerste woorden te produceren, meestal met eenvoudige betekenissen die betrekking hebben op hun dagelijkse leven. ‘Bal’, ‘eten’ en ‘auto’ zijn enkele voorbeelden van de woorden die ze in deze fase zouden kunnen zeggen. Ze begrijpen ook enkele basisinstructies en kunnen eenvoudige vragen beantwoorden, zoals ‘Waar is je schoen?’ Een heerlijke fase in de spraakontwikkeling bij kinderen!

4. Uitbreiding van de Woordenschat (2-3 jaar)

Peuters leren snel nieuwe woorden en beginnen ze te combineren om eenvoudige zinnen te vormen. Ze maken gebruik van meervoudige woordvormen en beginnen na te denken over zaken als tijd en plaats. Bijvoorbeeld, “Ik wil melk” of “Die bal is van mij”.

5. Complexere Zinnen en Verhalen (3-5 jaar)

Kinderen ontwikkelen zich verder door complexere zinsstructuren te gebruiken en verhalen te vertellen over hun ervaringen. Ze begrijpen basisgrammatica, zoals werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden, waardoor ze nauwkeuriger kunnen communiceren. Bijvoorbeeld, “Ik ben gisteren naar het park geweest en heb op de schommel gespeeld.”

6. Verfijning en Verdieping (5+ jaar)

Naarmate kinderen ouder worden, verfijnen ze hun uitspraak, leren ze abstracte concepten uit te drukken en ontwikkelen ze een bredere woordenschat. Ze kunnen nu dieper ingaan op onderwerpen, hun gevoelens en meningen uiten, en ingewikkelder zinnen construeren. Na deze spraakontwikkeling bij kinderen kun je steeds betere gesprekken voeren met je kind!

En laten we eerlijk zijn, richting de puberteit gaan kinderen weer een totaal andere ontwikkeling door op het gebied van taal. Er komt straattaal bij, stoer gedrag, brutaliteit maar ook steeds diepere gesprekken.

gwen

Wat te doen als je peuter niet praat:

Als je je zorgen maakt over de spraakontwikkeling van je peuter, zijn er enkele stappen die je kunt nemen. Zoek vroege interventie door een kinderarts te raadplegen als je kind op 18 maanden nog weinig tot geen woorden gebruikt. Stimuleer dagelijkse interactie en speel met je kind om hun interesse in communicatie aan te moedigen. Lees regelmatig boeken samen om hun woordenschat en taalvaardigheid te vergroten. En als je zorgen blijven bestaan, zoek dan professionele hulp bij logopedisten of taaltherapeuten.

Wat zijn de top tien eerste woordjes van kinderen?

De eerste woordjes van kinderen variëren, maar hier zijn tien veelvoorkomende eerste woordjes die kinderen vaak leren:

 1. Mama/Papa: Ouders zijn vaak de eerste personen waar kinderen naar verwijzen.
 2. Bal: Een eenvoudig en herkenbaar object dat kinderen vaak fascineert.
 3. Auto: Kinderen zijn vaak gefascineerd door bewegende voertuigen.
 4. Hond/Kat: Huisdieren zijn bekende en geliefde wezens voor kinderen.
 5. Eten: Een belangrijk woord, want kinderen uiten vaak hun behoeften en voorkeuren voor voedsel.
 6. Baby: Kinderen zijn nieuwsgierig naar andere baby’s en zich bewust van hun eigen leeftijdsgenoten.
 7. Nee: Dit woord is een teken van onafhankelijkheid en ontwikkeling van eigen wil.
 8. Bal: Spelen met een bal is populair en kinderen benoemen vaak objecten waar ze mee spelen.
 9. Kijk: Kinderen gebruiken dit woord om aandacht te vragen voor iets interessants.
 10. Dankjewel: Naarmate kinderen sociale interacties begrijpen, leren ze vaak dit woord als een uitdrukking van dankbaarheid.

Onthoud dat de volgorde van deze woordjes kan variëren en dat kinderen uniek zijn in hun spraakontwikkeling.

spraakontwikkeling bij kinderen gebarentaal doof meisje

Spraakontwikkeling bij kinderen die doof zijn

Ja, kinderen die doof zijn kunnen leren praten, maar het proces kan enigszins anders zijn dan bij horende kinderen. Vroege interventie en gebruik van geschikte communicatiemethoden zijn essentieel. Er zijn twee belangrijke benaderingen voor dove kinderen om taal en spraak te ontwikkelen:

 1. Gebarentaal: Voor dove kinderen is gebarentaal vaak een natuurlijke en effectieve manier om te communiceren. Gebarentaal heeft zijn eigen grammaticale regels en kan op dezelfde manier als gesproken taal worden geleerd en gebruikt. Kinderen die gebarentaal leren, kunnen een sterke communicatieve basis ontwikkelen.
 2. Cochleair Implantaat en Gehoorapparaten: Veel dove kinderen krijgen cochleaire implantaten of gehoorapparaten, die hen in staat stellen geluiden en spraakgeluiden waar te nemen. Dit kan hen helpen om gesproken taal te horen en na te bootsen. Het is echter belangrijk op te merken dat de mate van spraakontwikkeling kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de leeftijd waarop het gehoorverlies wordt vastgesteld en de individuele situatie van het kind.

In sommige gevallen kan een combinatie van gebarentaal en gesproken taal, bekend als tweetalige opvoeding, ook worden gebruikt om dove kinderen te helpen communiceren en taalvaardigheden te ontwikkelen.

Wat is een cochleaire implantaat?

Een cochleair implantaat (CI) is een medisch apparaat dat wordt gebruikt om doven en ernstig slechthorenden te helpen geluiden waar te nemen en spraak te verstaan. Het wordt vaak gebruikt wanneer traditionele gehoorapparaten niet voldoende effectief zijn. Een cochleair implantaat omzeilt beschadigde delen van het binnenoor (het slakkenhuis of de cochlea) en stuurt elektrische signalen direct naar de gehoorzenuw.

Een cochleair implantaat bestaat uit twee delen: een inwendig en een uitwendig deel. Het inwendige deel wordt chirurgisch onder de huid en achter het oor geplaatst. Het omvat elektroden die in de cochlea worden ingebracht. Het externe deel bestaat uit een microfoon en een spraakprocessor die achter het oor wordt gedragen. Geluiden worden opgevangen door de microfoon, omgezet in elektrische signalen door de spraakprocessor en vervolgens via elektroden naar de gehoorzenuw gestuurd.

Cochleaire implantaten kunnen mensen met ernstig gehoorverlies helpen geluiden te horen en spraak te begrijpen. Hoewel ze de natuurlijke gehoorervaring niet volledig kunnen repliceren, kunnen ze voor veel mensen een aanzienlijke verbetering in hun vermogen om te communiceren en de wereld om hen heen waar te nemen teweegbrengen. Het helpt dus de spraakontwikkeling bij kinderen. Cochleaire implantaten worden meestal aanbevolen voor kinderen en volwassenen die geen baat hebben bij traditionele gehoorapparaten en die een bepaald niveau van gehoorverlies hebben. De beslissing om een cochleair implantaat te gebruiken, wordt vaak genomen in samenwerking met audiologen, medische professionals en families om de beste oplossing te vinden voor het gehoorverlies van een individu

Spraakontwikkeling bij kinderen horend en doof

Zoals je ziet kunnen dove kinderen dus ook een spraakontwikkeling doormaken. Voor alle kinderen ziet het leren praten er anders uit. Sommige kinderen praten wat later dan anderen. Met 18 maanden kun je je eerste zorgen uiten bij de huisarts en consultatiebureau als je kind nog niet of nauwelijks praat. Lees veel voor en praat veel tegen je kind.

handboek om de sociale-, spraak- en taalontwikkeling van kinderen te bevorderen
Ik, jij en wij. Samen praten, samen schrijven

Lees ook deze blogs

Footer1
Delen is enorm lief

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.